Travertino controfalda levigato

Travertino controfalda levigato, Travertino.